Акимов Д.В. Задания по экономике: от простых до олимпиадных. 10-11 классы ОНЛАЙН

Акимов Д.В. Задания по экономике: от простых до олимпиадных. Пособие для 10-11 классов общеобразоват. учрежд. /Д. В. Акимов, О. В. Дичева, Л. Б. Щукина. — М.с, 2008. -320 с.: ил.
Тесты, упражнения и задачи, входящие в этот сборник, могут быть использованы на любой стадии учебного процесс а по экономике в рамках как базового, так и профильного уровня обучения. Сборник включает задания различной сложности: от простых стандартных до заданий олимпиадного уровня — и может работать в комплекте с любым учебником по экономике, по которому проводится обучение.

загрузка...

Гусев В. А. Математика. Сборник геометрических задач: 5-6 классы ОНЛАЙН

Гусев В.А. Математика. Сборник геометрических задач: 5-6 классы / В.А. Гусев. — М., 2011. — 255, [1] с. (Серия «Учебно-методический комплект»)
Данное пособие полностью соответствует новому образовательному стандарту (нового поколения).
Пособие является необходимым дополнением ко всем учебникам по математике за 5-6 классы, рекомендованным Министерством образования и науки Российской Федерации и включенным в Федеральный перечень учебников.
Сборник содержит задачи по курсу геометрии в соответствии с программой основной школы. Он состоит из двух частей: в первую часть включены задачи, относящиеся к темам обязательной программы, во вторую — ответы, решения, указания.

Скворцова С. О. Математика: підручник для 4 класу. Частина 1

Математика : підручник для 4 класу загальноосвіт. навч. закладів : У 2 ч. Частина 1 / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 144 с.
Зміст підручника охоплює елементарні теоретичні відомості, правила та зразки виконання; завдання для виконання навчальних дій за зразком або за інструкцією учителя; завдання, які виконуються у частково змінених умовах; контекстні завдання.

Єршова А. П. Геометрія: підручник для 7 класу ОНЛАЙН

Геометрія : підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / А. П. Єршова, В. В. Голобородько, О. Ф. Крижановський. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 224 с.
Підручник містить необхідні теоретичні відомості й поняття, велику кількість задач, диференційованих за рівнем складності. У кінці кожного розділу надається підсумковий огляд у вигляді зручних таблиць. Обсяг і зміст навчального матеріалу дозволяє ефективно організувати процес навчання. Підручник розрахований на учнів 7 класів, учителів математики та методистів.

Корнієнко Т. Л. Алгебра 7 клас : плани-конспекти уроків на друкованій основі

Алгебра. 7 клас : плани-конспекти уроків на друкованій основі / Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 128 с. — (Серія «Конструктор уроку»).
Посібник містить шаблони планів-конспектів усіх уроків з алгебри для 7 класу, які складені відповідно до нової програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів. До посібника додається скретч-картка, що надає доступ до електронного додатка. Складовими електронного додатка є календарно-тематичний план, матеріали до всіх уроків, роздавальні матеріали для учнів, шаблони планів-конспектів уроків, ділові папери для аналізу навчально-виховної діяльності. Складові електронного додатка містяться в окремих файлах, які можна відредагувати та роздрукувати.

Гальперіна А. Р. Алгебра і початки аналізу. Геометрія 11 клас: Тестовий контроль знань

Гальперіна А. Р. Алгебра і початки аналізу. Геометрія. 11 клас. Академічний рівень. Тестовий контроль знань / А. Р. Гальперіна.— К.: Літера ЛТД, 2012.— 128 с.
Збірник самостійних і контрольних робіт з алгебри і початків аналізу та геометрії для 11 класу складений відповідно до чинної програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для поточного й тематичного контролю знань учнів.
Усі роботи, що ввійшли до збірника, містять тестові завдання у двох варіантах. Завдання в межах кожної роботи диференційовані за рівнем складності та мають відповідні позначки. На виконання самостійної роботи відводиться 10–20 хвилин, контрольної роботи — 45 хвилин.

Гальперіна А. Р. Алгебра і початки аналізу. Геометрія 10 клас: Тестовий контроль знань

Гальперіна А. Р. Алгебра і початки аналізу. Геометрія. 10 клас. Академічний рівень: Тестовий контроль знань / А. Р. Гальперіна.— Х.: Видавництво «Ранок», 2011.— 128 с.
Збірник самостійних і контрольних робіт з алгебри та початків аналізу і геометрії для 10 класу складений від-
повідно до чинної програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для поточного
й тематичного контролю знань учнів.
Усі роботи, що ввійшли до збірника, містять тестові завдання у двох варіантах. Завдання в рамках кожної
роботи диференційовані за 4 рівнями навчальних досягнень учнів (початковий, середній, достатній і високий). На
виконання самостійної роботи відводиться 10–15 хв, контрольної роботи — 45 хв.