Роганін О. М. Математика 10 клас. Рівень стандарту Комплексний зошит (Геометрія) ОНЛАЙН

РОГАНІН О. М. МАТЕМАТИКА 10 клас. Рівень стандарту Комплексний зошит для контролю знань (Геометрія). -, 2010. — 64с.
У першій частині посібника за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька перевірочних робіт, за допомогою яких учитель може здійснювати поточний контроль рівня навчальних досягнень учнів. Для того щоб контроль був повноцінним і всебічним, автором запропоновано такі види перевірочних робіт, як картка контролю теоретичних знань, графічний тренінг, самостійна робота. Кожна робота подається у двох рівнозначних варіантах.

загрузка...

Оскільки вимоги програми передбачають глибоке розуміння теоретичного матеріалу, автор вважає за додільне хоча б один раз упродовж вивчення теми проводити перевірку рівня його засвоєння за допомогою картки контролю теоретичних знань. У разі необхідності можна провести повторну перевірку, використовуючи інший варіант картки.

Графічний тренінг контролює володіння графічними вміннями і включає перевірку вміння зображувати геометричні фігури та їх елементи, виконувати допоміжні побудови, найпростіші побудови фігур.
На виконання завдань картки контролю теоретичних знань і графічного тренінгу відводиться 10 хв. Рівень теоретичних знань і виконання вправ графічного тренінгу рекомендується оцінювати максимальної оцінкою 12 балів. Розподіл балів за завданнями — на розсуд учителя.

Самостійна робота відстежує рівень засвоєння частини теми, що вивчається. Завдання самостійних робіт поділяються за рівнем складності та мають такі позначки: * — початковий і середній; **— достатній; •* — високий рівні.

Завдання високого рівня мають містити обґрунтування. У розв’язуванні учні повинні записати послідовні логічні дії та пояснення. Завдання початкового та середнього рівнів оцінюються максимальною оцінкою 6 балів, завдання достатнього й високого рівнів — по 3 бали.

Автор рекомендує проводити самостійні роботи наприкінці кожної теми, бажано за один урок до проведення контрольної роботи, щоб устигнути проаналізувати рівень засвоєння навчального матеріалу теми, що вивчається. Час, який відведено на виконання самостійних робіт, становить 20 хв.
ЗМІСТ
ЧАСТИНА 1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
Методичні рекомендації щодо використання перевірочних робіт для поточного контролю…………………….2
Аксіоми стереометрії. Паралельність прямих, прямих і площин
Картка контролю теоретичних знань 1 ………………………………З
Графічний тренінг 1……………………………………………..4
Паралельність площин. Паралельне проектування
Картка контролю теоретичних знань 2………………………………..5
Графічний тренінг 2………………………………………………6
Перпендикулярність прямої і площини
Картка контролю теоретичних знань 3………………………………….7
Графічний тренінг 3……………………………………………….8
Теорема про три перпендикуляри. Перпендикулярність площин
Картка контролю теоретичних знань 4…………………………………9
Графічний тренінг 4………………………………………………10
Повторення та систематизація навчального матеріалу
Картка контролю теоретичних знань 5……………………………….11
Графічний тренінг 5……………………………………………..12
Самостійна робота 1. Основні поняття й аксіоми стереометрії………………..13
Самостійна робота 2. Найпростіші наслідки із аксіом стереометрії……………14
Самостійна робота 3. Взаємне розміщення прямих у просторі. Паралельність прямих……………………..15
Самостійна робота 4. Взаємне розміщення прямої і площини у просторі.
Паралельність прямої і площини………………………….16
Самостійна робота 5. Взаємне розміщення площин у просторі. Паралельність площин…………………….17
Самостійна робота б. Властивості паралельних площин………………………………………………….18
Самостійна робота 7. Паралельне проектування, його властивості……………………………………….19
Самостійна робота 8. Перпендикулярність прямих у просторі……………………………………………20
Самостійна робота 9. Вимірювання кутів між прямими у просторі……………………………………….. 21
Самостійна робота 10. Перпендикулярність прямої і площини. Ознака перпендикулярності прямої
і площини……………………22
Самостійна робота 11. Вимірювання кутів у просторі між прямою і площиною……………………………..23
Самостійна робота 12. Вимірювання відстаней у просторі від точки до площини……………………………24
Самостійна робота 13. Перпендикуляр і похила………………………………………………………….25
Самостійна робота 14. Теорема про три перпендикуляри…………………………………………………26
Самостійна робота 15. Вимірювання відстаней у просторі. Відстань від точки до прямої…………………….27
Самостійна робота 16. Перпендикулярність площин………………………..28
Самостійна робота 17. Вимірювання кутів у просторі. Кут між площинами…….29
Самостійна робота 18. Ортогональне проектування……………………….30
Самостійна робота 19. Повторення та систематизація навчального матеріалу…………………31
Самостійна робота 20 (у форматі ЗНО-2010). Повторення та систематизація навчального матеріалу…….32
ЧАСТИНА 2. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
Методичні рекомендації щодо використання контрольних робіт……………….34
Контрольна робота 1. Аксіоми стереометрії. Паралельність прямих, прямих і площин………….35
Контрольна робота 2. Паралельність площин. Паралельне проектування………………………39
Контрольна робота 3. Перпендикулярність прямої і площини……………………………… 43
Контрольна робота 4. Теорема про три перпендикуляри. Перпендикулярність площин…………….47
Контрольна робота 5. Повторення та систематизація навчального матеріалу……………..51
Тест № 1 у форматі ЗНО-2010………………………………………………..55
Бланк відповідей………………………………………………………………58
Тест № 2 у форматі ЗНО-2010……………………………………………59
Бланк відповідей ……………………………………………………………….62

Розв’язник до посібника знаходиться тут: http://math-helper.ru/izbrannoe/rozv-yazannya-do-posibnika-roganin-o-m-geometriya-10-klas-kompleksniy-zoshit-dlya-kontrolyu-znan-riven-standartu

Поделиться ссылкой:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • В закладки Google
 • Яндекс.Закладки
 • Сто закладок
 • Blogger
 • Блог Li.ру
 • Блог Я.ру
 • Одноклассники
 • RSS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам: