Гальперіна А. P. Алгебра. Геометрія 8 клас: Тестовий контроль знань ОНЛАЙН

Гальперіна А. P. Алгебра. Геометрія. 8 клас: Тестовий контроль знань / А. Р. Гальперіна.— , 2011,— 136 с.
Посібник являє собою збірник самостійних і контрольних робіт з алгебри і геометрії для 8 класу. Видання призначено для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів математики.

загрузка...

ЗМІСТ
АЛГЕБРА
Тема 1. Раціональні вирази
Самостійна робота № 1. Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних……………………………………………1
Самостійна робота № 2. Основна властивість дробу. Додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками……………………………………………З
Самостійна робота № 3. Додавання та віднімання дробів із різними знаменниками…………5
Контрольна робота № 1. Дробові вирази. Додавання та віднімання дробових виразів……….7
Самостійна робота № 4. Множення та ділення дробів. Піднесення дробу до степеня……….11
Самостійна робота № 5. Тотожні перетворення раціональних виразів…………………..13
Контрольна робота № 2. Множення та ділення дробових виразів.
Тотожні перетворення раціональних виразів……………………………….15
Самостійна робота № 6. Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння.
Розв’язування раціональних рівнянь……………………………………..19
Самостійна робота № 7. Степінь з цілим показником………………………………21
Самостійна робота № 8. Перетворення виразів, що містять степені з цілим показником…….23
Самостійна робота № 9. Стандартний вигляд числа………………………………..25
Самостійна робота № 10. Функція у = k/x, її графік і властивості……………………..27
Контрольна робота № 3. Раціональні рівняння. Степінь з цілим показником.
Стандартний вигляд числа. Функція у = k/x ……………………………….29
Тема 2. Квадратні корені. Дійсні числа
Самостійна робота № 11. Функція у = х² та її графік. Квадратний корінь.
Арифметичний квадратний корінь. Рівняння х² =а…………………………33
Самостійна робота № 12. Раціональні числа. Ірраціональні числа.
Дійсні числа. Числові множини…………………………………………35
Самостійна робота № 13. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу і степеня.
Добуток і частка квадратних коренів…………………………………….37
Самостійна робота № 14. Тотожність √a²=|а|…………………………………..39
Самостійна робота № 15. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені……..41
Самостійна робота № 16. Функція у = √х , її графік і властивості…………………….43
Контрольна робота № 4. Квадратні корені. Дійсні числа…………………………….45
Тема 3. Квадратні рівняння
Самостійна робота № 17. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування. . . 49
Самостійна робота № 18. Формула коренів квадратного рівняння…………………….. 51
Самостійна робота № 19. Теорема Вієта…………………………………………53
Контрольна робота № 5. Повні та неповні квадратні рівняння. Формула коренів
квадратного рівняння. Теорема Вієта…………………………………….55
Самостійна робота № 20. Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного
тричлена на лінійні множники…………………………………………59
Самостійна робота № 21. Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних……………61
Самостійна робота № 22. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь,
які зводяться до квадратних…………………………………………..63
Контрольна робота № 6. Квадратний тричлен. Рівняння, які зводяться до квадратних.
Розв’язування задач………………………………………………….65
Тема 4. Повторення й систематизація навчального матеріалу
Самостійна робота № 23. Повторення й систематизація навчального матеріалу……………69
Контрольна робота № 7. Повторення й систематизація навчального матеріалу……………71
ГЕОМЕТРІЯ
Тема 1. Чотирикутники
Самостійна робота № 1. Чотирикутник, його елементи. Паралелограм та його властивості…..75
Самостійна робота № 2. Ознаки паралелограма…………………………………..77
Самостійна робота № 3. Прямокутник, ромб, квадрат та їхні властивості……………….79
Самостійна робота № 4. Трапеція……………………………………………..81
Контрольна робота № 1. Чотирикутник. Паралелограм. Прямокутник.
Ромб. Квадрат. Трапеція………………………………………………83
Самостійна робота № 5. Вписані та описані чотирикутники. Вписані та центральні кути……87
Самостійна робота № 6. Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника, її властивості………..89
Самостійна робота № 7. Середня лінія трапеції, її властивості………………………..91
Контрольна робота № 2. Вписані та описані чотирикутники. Вписані та центральні кути.
Теорема Фалеса. Середні лінії трикутника й трапеції………………………..93
Тема 2. Подібність трикутників
Самостійна робота № 8. Узагальнена теорема Фалеса. Подібні трикутники.
Перша ознака подібності трикутників…………………………………….97
Самостійна робота № 9. Друга й третя ознаки подібності трикутників.
Подібність прямокутних трикутників…………………………………….99
Самостійна робота № 10. Застосування подібності трикутників: середні пропорційні відрізки
в прямокутному трикутнику; властивість бісектриси трикутника……………….101
Контрольна робота № 3. Подібність трикутників………………………………… 103
Тема 3. Многокутники. Площі многокутників
Самостійна робота № 11. Многокутник. Опуклі й неопуклі многокутники.
Сума кутів опуклого многокутника. Вписані й описані многокутники……………107
Самостійна робота № 12. Основні властивості площ. Площа прямокутника
й паралелограма……………………………………………………109
Самостійна робота № 13. Площа трикутника й трапеції…………………………….111
Контрольна робота № 4. Многокутники. Площі многокутників ……………………… .113
Тема 4. Розв’язування прямокутних трикутників
Самостійна робота № 14. Теорема Піфагора………………………………………117
Самостійна робота № 15. Перпендикуляр і похила, їх властивості……………………..119
Самостійна робота № 16. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника.
Значення синуса, косинуса і тангенса деяких кутів………………………… 121
Самостійна робота № 17. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника . . . 123
Самостійна робота № 18. Розв’язування прямокутних трикутників. Прикладні задачі……..125
Контрольна робота № 5. Розв’язування прямокутних трикутників …………………… 127
Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу
Контрольна робота № 6. Повторення і систематизація навчального матеріалу…………….131

Відповіді до збірника знаходяться тут: http://math-helper.ru/izbrannoe/vidpovidi-do-posibnika-galperina-a-r-algebra-geometriya-8-klas-testoviy-kontrol-znan

Поделиться ссылкой:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • В закладки Google
 • Яндекс.Закладки
 • Сто закладок
 • Blogger
 • Блог Li.ру
 • Блог Я.ру
 • Одноклассники
 • RSS

2 комментариев к Гальперіна А. P. Алгебра. Геометрія 8 клас: Тестовий контроль знань ОНЛАЙН

 1. Юлия:

  ответы такие же есть для 9 класса?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам: