Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії 2012: 11 клас/ Р.В. Гладковський, А.І. Довгань, Н.І. Забута, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії: 11 кл./ Р.В. Гладковський, А.І. Довгань, Н.І. Забута, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко. — К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2012. — 128 с. : іл.

Збірник завдань охоплює зміст чинної навчальної програмі! шкільного предмета «Географія». Основна мета посібника — забезпечити об’єктивне оцінювання навчальних досягнень випускників під час проведення державної підсумкової атестації з географії за курс основної та старшої школи за допомогою різнорівневих завдань.

загрузка...

До збірника входить 20 варіантів атестаційних робіт. Кожен варіант налічує ЗО тестових завдань різних типів і рівнів складності, зокрема з вибором однієї правильної відповіді, на визначення відповідності та на визначення правильної послідовності. Крім тестових завдань, кожен варіант містить одне завдання на контурній карті і чотири завдання відкритого типу, одне з яких (під номером 34*) призначене лише для учнів, що Навчаються за програмою профільного рівня. Відповідно учні профільних класів не виконують завдання відкритого типу під номером 32 чи 33 (за вибором учня).

Під час виконання атестаційної роботи користуватися атласами та іншими джерелами картографічних знань не дозволяється.

Отже, кожен варіант атестаційної роботи (яку виконує кожен учень) складається з 34 завдань, на його виконання відводиться 90 хвилин.

• Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді (завдання 1-20) використовують для оцінювання знань географічних понять, термінів, умінь працювати із джерелами інформації. У завданнях такого типу пропонується чотири варіанти відповідей, з яких правильною є лише одна. Завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей позначено тільки одну відповідь. Якщо позначено два або більше варіанти відповідей, навіть якщо серед них є правильний, завдання вважається виконаним неправильно. Правильну відповідь на кожне таке завдання оцінюють 0,5 бала.
• Тестові завдання на визначення правильної послідовності (завдання 26-30). Виконуючи завдання такого типу, потрібно розташувати географічні об’єкти, події, природні та суспільні процеси і явища у правильній часовій або просторовій послідовності й записати цю послідовність у бланк відповіді. Такі завдання вважають виконаними правильно, якщо в бланку відповідей записані всі правильні комбінації цифр і літер.

За правильно визначену послідовність максимальна оцінка — 1 бал. Послідовно розташовані 2 об’єкти чи поняття — 0,5 бала. Послідовність повністю порушена — 0 балів.
Завдання відкритого типу (завдання dl-«i4*) передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей. Ці завдання дають змогу перевірити вміння учнів висловлювати власні думки, наводити аргументи, складати географічні характеристики, описувати географічні процеси і явища, робити висновки, застосовувати

знання і вміння у новій ситуації; порівнювати географічні об’єкти і явища; пояснювати розвиток і просторове поширення географічних процесів і явищ на основі виділення їх істотних ознак; встановлювати риси подібності та відмінності, переваг і недоліків природних та економічних умов.

Завдання під номером 34 (позначене зірочкою) виконують учні, які навчаються у класах профільного рівня. Відповідно учні профільних класів не виконують завдання відкритого типу 32 або 33 (за вибором учня). Загальна кількість завдань однакова для всіх учнів, які виконують атестаційну роботу.

За правильну, повну й аргументовану відповідь максимальна оцінка 6 балів за кожне завдання. Відповідно оціночний бал знижуватиметься залежно від правильності і повноти відповіді, наявності помилок, неточностей, недоліків в учнівській відповіді, а також кількості коректур, які зробить вчитель.

• Завдання на контурній карті (завдання 35) передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти. Це завдання дає змогу перевірити картографічну грамотність і знання особливостей просторового розміщення об’єктів і явищ. Під час виконання завдання потрібно розробити легенду карти за всіма правилами і картографічними вимогами, а потім виконати завдання на контурній карті. У деяких випадках можна скористатись чернеткою, якщо легенда карти буде складною. Виконуючи завдання на контурній карті, всі позначення і записи потрібно робити тією самою ручкою, що й інші завдання.

За правильно виконану роботу на контурній карті передбачено максимальну оцінку 6 балів. За відсутність легенди карти, неправильно оформлені умовні позначення, неправильно й неточно позначені об’єкти і явища оцінка відповідно знижується.

Пропоновані завдання орієнтовані На перевірку рівня досягнень учнів за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень. Будь-який бал, що набрав учень, є позитивним, тобто оцінювання ґрунтується на принципі позитивізму. Максимально можливий бал за правильно виконаний варіант атестаційної роботи становить 49 балів. Оцінка учня залежить від кількості правильних відповідей на тестові завдання та якості виконання теоретичних завдань і завдання на контурній карті.

Поделиться ссылкой:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • В закладки Google
 • Яндекс.Закладки
 • Сто закладок
 • Blogger
 • Блог Li.ру
 • Блог Я.ру
 • Одноклассники
 • RSS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам: