Ю.О. Дорошенко І.О. Завадський. ПРОГРАМА КУРСУ ЗА ВИБОРОМ «ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ» ДЛЯ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Ю.О. Дорошенко І.О. Завадський. ПРОГРАМА КУРСУ ЗА ВИБОРОМ «ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ» ДЛЯ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
На цей час у галузі інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) найбільш динамічно розвиваються комп’ютерні графічно-інформаційні технології. Вони невпинно розширюють свою методологічну основу, інструментальну базу й сферу застосування, охоплюючи все ширше коло найрізноманітніших галузей діяльності людини. При цьому основним функціональним реалізатором таких технологій є комп’ютерна графіка — їх видовищна та багатофункціональна складова, що найлегше сприймається, найшвидше обробляється (в інформаційному плані) й засвоюється людиною, і головне — повною мірою відповідає природнім психологічним особливостям сприйняття людиною навколишнього середовища.

загрузка...

Фундаментальне значення комп’ютерно-графічної підготовки в епоху масової інформатизації суспільства загалом і освіти зокрема вже не викликає сумнівів. Вплив комп’ютерної графічної підготовки на формування творчої особистості не випадковий, оскільки:

• по-перше, відомо, що оптико-моторний гнозис у людини за інформаційною потужністю на кілька порядків (у 1000 разів і більше) перевищує логіко-вербальну компоненту. Тому відтворення образів комп’ютерної графіки у свідомості через співвідношення геометричних форм, кольорів, масштабів, текстур, а також швидкостей їх зміни створює передумови для динамічного розвитку геометричного (просторового) мислення та ефективного засвоєння нової інформації;

• по-друге, останніми роками геометризація сучасної математики та фізики є провідною тенденцією. Тут особливо велику роль відіграє топологія, яка поступово перетворюється на фундамент усієї математики. Зокрема, широке впровадження методів нелінійної математики в сучасне природознавство й техніку неможливе без розвитку методів візуалізації фазових портретів, біфуркацій, полів стану, динамічних зображень тощо. Тому, опанувавши методи сучасної комп’ютерної візуалізації, можна глибше пізнати закономірності матеріального світу й швидше відшукати ефективні алгоритми розв’язання різних задач — технічних, природних (зокрема, екологічних), соціальних, економічних тощо;

• по-третє, в самій інформатиці та ІКТ комп’ютерна графіка через її предметно-образний стиль (яким є стиль динамічного маніпулювання), стає основним каналом обміну інформацією між людиною й комп’ютером (графічний «дружній» інтерфейс, багатовіконність, сценарна організація діалогу тощо). Нині ми є свідками переходу від етапу символьного програмування до етапу візуального програмування. Тому вивчення методологічних основ та опанування програмних засобів комп’ютерної графіки сприятиме посиленню інформаційної потужності людини в напрямку створення людино-комп’ютерних систем і технологій;

Саме тому в технологічно розвинених країнах світу молодь активно вивчає математичний апарат, апаратні та програмні засоби комп’ютерної графіки. Це дає змогу спрямувати навчання в тому чи іншому проблемному напрямку майбутньої професійної спеціалізації.

Поделиться ссылкой:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • В закладки Google
 • Яндекс.Закладки
 • Сто закладок
 • Blogger
 • Блог Li.ру
 • Блог Я.ру
 • Одноклассники
 • RSS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам: